Privacy

Primaire tabs

Persoonlijke informatie

Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam en adres. Dergelijke gegevens zullen door VRP Holding B.V. te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met VRP Holding B.V. worden verwerkt. VRP Holding B.V. zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten. In dergelijk gevallen zijn deze derden niet gerechtigd de gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten.

Hoewel niet iedere gebruiker zich er wellicht van bewust is, wordt door uw aanwezigheid op het Internet tussen uw computer en andere computersystemen continu informatie uitgewisseld, zoals IP-nummer, type besturingssysteem, type internetbrowser, etc. Bij beheerders van de computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan die informatie worden gebruikt om kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren. Voorzover onze beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van onze website gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd. 

Cookies

PBT Fasteners maakt gebruik van cookies. Dit gebruik beperkt zicht tot het verzamelen van statische informatie over het gebruik van de website. Hiervoor wordt de dienst  Google Analytics gebruikt. De statistische informatie die hiervoor naar de servers van Google Inc. wordt gezonden is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegezonden.  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. PBT Fasteners heeft geen invloed op de verwerking en opslag van deze informatie op de servers van Google welke zich ook buiten de Europese Unie kunnen bevinden.

Het is mogelijk uw internetbrowser zo in te stellen dat cookies niet geplaatst worden. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we u naar het “help” menu van uw browser.